• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AİLE HEKİMLİĞİ SÜREÇ VE SORUNLARI TOPLANTISI

AİLE HEKİMLİĞİ SÜREC VE SORUNLARI TOPLANTISI
02.04.2013 tarihinde:
Osmaniye Halk Sağlığı Müdürümüz, Müdür yardımcımız ve sube müdürlerimiz; Sağlık sen yönetim kurulu ile Osmaniye Aile hekimleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Denetimlerde sorun yaşayan Merkez, İlçe ve köy ASM lerimizden Aile hekimlerimizin katılımları ile 19.00 dan 23.00 a kadar süren yoğun görüşmeler yapıldı.

Bakanlığın AHEF’ le ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle ile yaptığı toplantılar da karşılıklı öneri ve görüşlerle iletilen sorunlar görüşüldü.

Bulaşıcı hastalıklar ,Kızamık,aşı ve buzdolabı sorunları, Osmaniye de aşı dağıtım merkezi kurulması,
Aşıların dağıtımının haftalık yapılması için çalışılması,

Bakanlığın HSM idare puanlamasında Osmaniye deki tüm muayenelerin % 40’unun aile hekimlerince yapıldığının görülmesi ve HSM nin bu konuda başarısız görünmesinden dolayı performans sıkıntısı yaşamasına sebeb olmakta; ayrıca Maliye bakanlığının da Aile hekimliği için bütçe istendiğinde tüm muayenelerin %40 ını bile yapmayan birinci basamağa ayrılan bütçenin çok olduğunu belirtmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır.Sağlık netteki muayene sayısının az olmasının en büyük sebebinin Hekimlerimiz ce günlük muayene verisinin gönderilmemesi ve ya Sağlıknet –online protokol alt yapısı problemleri sebebiyle gönderilememesi olduğu, AHBS ye girilen muayenelerin Aile hekimlerimiz ce bakanlığa her gün gönderilmesi, programsal sorunlar için ise Saye ile görüşülmesi, 

Denetimlerde yeni yönetmelikle istenen Aşı takip sistemi için Bakanlığın uygulamasının ve İhalesinin beklenmesi, 

Esnek mesai denetimlerinde geç saatlere kadar açık kalması istenen ASM lerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı, Bakanlığın HSM lere bu denetimlerle hedefinin acillerdeki 1.basamaklık müracaatların azaltılması için çıkarıldığını söylediklerini, AHEF –bakanlık toplantısında ise tüm Türkiye aile hekimliği bütçesinin C sınıfı için planlandığının söylendiği sebebiyle bu konuda çelişki olduğu,

HSM ile aile hekimlerinin tüm sorunlarda ortak toplantılar-çalışmalar yapılması,

ASM lerin sorunlarının ve eksiklerinin giderilmesi için HSM’ce daha sık denetim dışı ziyaretlerin yapılması ve öncelikle bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve karşılıklı sorunların istişare edilmesi ve birlikte sorunlara çözüm önerilerinde bulunulması,İletişim kapısının açık tutulması

Müdürlük Şubeleri ile TSM lerin daha sık periferde bulunan Aile hekimlerimiz de dahil daha sık bir araya gelmeleri.

Hüseyin Emre ASM sinin binasının engelilerle ilgili düzenlemesinin yapılmasında HSM nin konu ile ilgili çalışma yapması.Diğer Kamu binası olan ASM lerimizin ise HSM ce yapılacağı,

HSM nin TSM lerin ve Aile hekimlerinin Bakanlık e postasını daha sık kullanması.Aile hekimlerimizin sorun ve dileklerini Bu yolla mutlaka bildirmelerini,Sağlık müdürlüğü subeleri ile TSM ve Aile hekimlerimizin Bakanlık mailleri dışında Hotmail,yahoo,gmail,mynet gibi epostalarını resmi bildirimlerinde kullanmamaları,

Aile hekimlerinin günlük ASM ile ilgili işlerinde veya TSM ile ilgili işlerinde özellikle de tek hekimlerimiz için büyük sorun olan izinlerinin nasıl alınması, Tsm lerin, Müdürlüğün bu konuda mutlaka idari anlamda farklı uygulamalar içinde olmaması
Defin ruhsatı nöbetlerinde köylere gidilmesi ile ilgili sorun olduğu, Muhtarlara ÖBS şifresinin verildiği ,Ruhsatın Köylerde muhtarlarca verilmesi gerektiği ve bunun için muhtarlara eğitim verildiği.

Evde bakım ekip sayısının arttırılması gerektiği,hastane nakilleri,Evde bakım sistemine aile hekimlerince direkt ekleme yapıla bilmesi,Aylık formunun ise programcı tarafından(ev de bakım programı) yapılması gerektiği ve periyodik muayeneler için hekime uyarı vermesi gerektiği, Ölüm durumlarını günlük program açılışında otomatik onay isteyerek yapması gerektiği. Hekimlerimizin ise yaptıkları muayene ve işlemlerde daha dikkatli olması gerektiği ,Evde bakımlık olmayan ve gelemeyecek kadar yaşlı olanların anlık muayene taleplerinin sorun olduğu,Hasta gelmeden ilaç yazdırma taleplerinin fazlalaştığı,

182 nin artık mobbing uygulaması gibi olduğu isimsiz-sahte abuk sabuk isimlerle yapılan şikayet-tacizlerin bile soruşturma mantığı ile sorgulandığı, bunun yanında HSM’nin ise birçok şikayeti ise aksettirmediği, Konunun daha çok Aile hekimlerimiz ve personelimizin huzursuzluk duymayacağı soruşturma seklinde değil bilgi sorma-edinme şeklinde negatif değil pozitif olarak sonuçlandırılması gerektiği, Müdürlüğümüzün ise buna azami ölçüde dikkat gösterdiği,

Aylık çalışma vs formların maillerle gönderilmesi işleminde Şubelerin, TSM personellerinin Ve Aile hekimlerimizin Bakanlık mail adresini daha rantabl şekilde kullanmaları.

ACSAP FKÜ biriminin Merkez TSM ile beraber aynı binada olması için çalışma yapılmasına

TSM lerin uygulamaları arasında standart oluşturulması ve koordinasyon sağlanması ile farklı farklı uygulamalara sebebiyet verilmemesi;

Konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.Dilek ve temennilerde bulunuldu. Dernek yönetim kurulu üyelerimiz, Aile Hekimlerimiz, Müdürlüğümüz ve Sağlık sen yönetim kurulu üyeleri ile samimi ortamda geçen bu toplantının daha sık aralıklarla yapılması hususunda görüş birliğine varıldı. Bu fırsatı tanıyan başta sayın H.S.Müdürümüz, Sağlık sen başkanımız olmak üzere katkıda bulunan Aile hekimi arkadaşlarımız,müdür yardımcımız ve sendika yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz


  
4048 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu