• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AHEF BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

      

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan hekimlerdir.

     

Ülkemiz, aile hekimliği uygulamasına geçerken, hekim sayısı hesaplanamadığı için, kamu hastaneler birliği çatısı altındaki hastanelerdeki acil hekimi sorunu, belediyelerde yeterli hekim olmadığı için defin ruhsatı sorunu, Adalet bakanlığında yeterli hekim olmadığı için adli hekimlik hizmetleri sorunu ve en son olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerine getirilen iş yeri hekimi çalıştırma sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunları yaratanlar Aile Hekimleri değildir...Kanunları çıkartırken elindeki hekim iş gücü sayısını  hesaplayamayanlar, bu sorunları yaratanlardır...

       

Aile hekimleri her hesapsız çıkartılan kanunun, eksiklerini kapatacak bir hekim grubu değildir. Aile hekimleri, sözleşme imzaladığı, 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanununa göre kendi tıp disiplininin temel evrensel değerleri çerçevesinde çalışmak istemektedirler. Mevcut uygulama ile Aile Hekimliği Tıp disiplini dışında doğrudan birinci basamakla ilgili olmayan diğer tıp disiplinleri olan Acil Tıp, Adli Tıp ve Halk Sağlığı tıp disiplinlerine ait birçok sorumluluk ve iş yükü sırtımıza yüklenmiş durumdadır. Şimdi de tüm bu iş yüklerine ayrı bir disiplin olan iş yeri hekimliği eklenmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu düzenleme; sağlık sisteminin merkezinde ki bir uygulama olan Aile Hekimliği Uygulamasında ki çöküş sürecini hızlandıracaktır.

 

Bu bağlamda imzaladığımız sözleşmemizde yer almayan görevlerin üstümüze angarya olarak yüklenmesine karşıyız.

 

* Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' na göre belediye hekiminin görevi olan defin ruhsatlarının, Aile Hekimleri tarafından verilmeye zorlanmasına karşıyız.

 

* Kamu Hastaneleri Birliklerinde acil hekimi ihtiyacının kendi bünyesi içinde halledilmeyip, Aile Hekimleri tarafından bu ihtiyacın zorla karşılanmak istenmesine karşıyız.

 

* Adli nöbetlerin , Adli Tıp Kurumu olan yerlerde bile , tüm hekimler yerine sadece aile hekimlerine  tutturulmak istenmesine karşıyız.

 

* Yeni Torba kanunda yer alan, aile hekimlerinin iş yeri hekimi olarak görevlendirilebileceği maddesine, kanunun açıklarının aile hekimleri üzerinden kapatılması için yapılan bir girişim olduğu içinkarşıyız.

 

Buradan yetkililere sesleniyoruz..

 

ARTIK YETER !!!!

 

Yapmış olduğunuz kanunların açık yanlarını, Aile Hekimlerini kullanarak doldurma alışkanlığınızdan vazgeçiniz. Bu yanlış tutumunuz yüzünden Aile Hekimleri iş yükü altında ezilmektedirler. Ülkemizde aile hekimliği bu yükü kaldıramaz noktaya gelmiş ve çökmek üzeredir. Bu angaryalara bir son verin yoksa ülkemizde Aile Hekimliği kalmayacak...

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..

 

 

AHEF YÖNETİM KURULU

  
3669 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu