• https://www.facebook.com/groups/osahed/
MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİ AİLE HEKİMİ ÇALIŞMA CETVELİ TANIMLAMA KLAVUZU

MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİ AİLE HEKİMİ ÇALIŞMA CETVELİ TANIMLAMA KLAVUZU
2010 yılında başlatılan “Merkezi Randevu Sistemi” (MRS) uygulamasına, 01.07.2013 Tarihi itibari
ile aile hekimlerimiz de dâhil edilmiş olup vatandaşlarımızın kendi Aile Hekimlerine muayene olabilmek
için randevu almaları sağlanmıştır.
Vatandaşlar ALO182 numaralı Çağrı Merkezini arayarak, www.saglikrandevu.gov.tr,
www.ailehekimligirandevu.gov.tr internet adreslerine girerek veya cep telefonlarına yükledikleri mobil
randevu uygulamasını kullanarak randevularını alabilirler.
Randevuların oluşturulabilmesi için Aile Hekimlerinin hekim çalışma cetvellerini 30 günlük olmak
kaydı ile tanımlamaları gerekmektedir. Vatandaşlar tanımlanan bu 30 günlük cetvellerin en geç 15
gününe kadar randevu alabilir, bulundukları gün içine ve 16. güne randevu alınamaz.
Aile Hekimlerinin çalışma saatlerini bildirecekleri cetvelleri sisteme tanımlarken dikkat etmeleri
gereken bazı kurallar aşağıda belirtilmiştir;
Aile Hekimi Çalışma Cetveli
Tanım:
Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden çalışma programıdır.
Kurallar:
 Vatandaşlar kayıtlı oldukları aile hekimine randevu alabilirler.
 Hekim çalışma cetveli; vatandaşın en geç 30 (otuz) gün sonrasına randevu almasına olanak
sağlayacak şekilde planlanır.
 En erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilir. Bundan dolayı kalan cetvel süresi 15
günün altında olmamalıdır. (Gerekirse her hafta cetvel tanımlanarak sisteme eklenmelidir.)
 Hekim çalışma cetvelleri planlanırken bir hekimin günlük muayene zamanının en az yarısı (%50’si)
MRS’ ye ayrılmalıdır. Bu oran, gerekli görülen durumlar da Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilebilir.
 Hekimin cetvelinin sisteme eklenebilmesi için iki şartın sağlanması gerekmektedir;
 Birinci şart hekimin sisteme haftalık olarak gönderdiği cetvel süresi 40 saatten az olamaz.
 İkinci şartta ise aile hekiminin 40 saatlik cetveli içerisinde girmiş olduğu aksiyon kodlarının
(Aksiyon kodu Hekimin mesai saatleri içerisinde yaptığı faaliyetlerin kodudur. Örneğin
Hekim Çalışma Saati, Gezici Sağlık Hizmeti vb. gibi…) analizi yapılarak, MRS ’ye açılan
hekim çalışma cetveli süresi hesaplanır. Bu hesap gereği, hekimin girmiş olduğu ilgili
çalışma cetvelinde müstesna (kapatılması uygun görülebilir alanlar) saatleri toplam
çalışma saatinden çıkartılıp 2 ye bölündüğünde çıkan sayı kadar hekimin randevulu
çalışma saatinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Hekim Çalışma Saati = (Toplam Cetvel Süresi – Müstesna Süresi)/2 olmalıdır.
Örnek Çalışma Cetveli;
Hekim 40 saatlik toplam çalışma cetvelinde: 8 saat Gezici Sağlık Hizmeti ve 4 saat Evde Bakım
Hizmeti olarak toplamda 12 saat müstesna aksiyon kodlu çalışma saati girmiştir. Geriye kalan 28 saatin
en az yarısı olan 14 saat randevulu muayeneye açılır (Bunun için Aksiyon Kodu olarak “Hekim Çalışma
Saati” seçilir.)
(Not: Müstesna ve İstisna Kavramları aşağıda detaylıca anlatılmıştır.) Hekimin herhangi bir nedenle randevulu hasta kabul edemediği zaman dilimleri çalışma
cetvelinde gösterilir. Aile Hekimleri için sistemdeki Aksiyon Kodlarına aşağıda ki durumlar eklenmiştir.
1.Koruyucu Sağlık Hizmetleri
2.Evde Sağlık Hizmetleri
3.Mobil (Gezici) Sağlık Hizmetleri
4.Yerinde Sağlık Hizmeti
5. Kapalı (Geçici)
Burada altı çizili maddeler müstesna olarak hesaplamaya dâhil edilir. Birim zaman içinde
verilebilecek randevu süre ve sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Şayet mazeret sebebi sistemde
ki listede yoksa bunun için en uygun diğer sebep bildirilerek (örneğin “Kapalı”), cetvel tanımı zamanında
yapılması sağlanır. Beraberinde mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderilerek yeni seçeneğin
eklenmesi için talep edilebilir.
Hekim çalışma cetvelinin geçici kapatılması:
Hekimin açık olan çalışma cetveli acil vaka, acil ameliyat, hastalık izni, yakın vefatı,
öngörülemeyen kurum dışı görevlendirmeler, kaza ve kurumlarınca kabul edilebilir mazeret nedeni ile
geçici olarak kapatılabilir. Buna MRS de “İstisna” (Beklenmeyen Durum) denir. İstisna durumlarında
aşağıdaki şekilde hareket edilir.
1. Mücbir sebepler dışında MRS ye istisna işlemi girilmemelidir. Çünkü randevu saatine 72 saatten
az kala gelişen mecburiyetler önce Toplum Sağlığı Merkezi sonra Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylandıktan sonra ilgili zaman dilimi randevuya kapatılır. 72 saatten fazla zaman varsa sistem
tarafından doğrudan onaylanır. (İstisna işlemleriniz için mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta
gönderebilirsiniz.)
2. Geçici kapatmadan ötürü randevusu iptal edilecek olan vatandaşlar ALO182 Çağrı Merkezi
tarafından aranıp gerekli bilgilendirmeler sonrası kendilerine icabında uygun yeni randevu verilir.
Cetvel İptali:
Hekim çalışma cetvellerine hiçbir randevu alınmamış ise çalışma cetveli doğrudan iptal edilebilir.
İptal edilecek çalışma cetveline, işlem anından itibaren 72 saat içerisinde randevu alınmış ise
aşağıda ki durumlarda Aile Hekiminin, Toplum Sağlığı Merkezi onaylı belgeyi mhrs@saglik.gov.tr adresine
e-posta olarak göndermesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma cetveli iptal edilir.
1. Hekimin ASM dışında uzun süreli görevlendirilmesi
2. ASM ile ilişiğinin kesilmesi
3. Diğer mücbir sebep (açıklamalı)
Detaylı bilgi için;
Yaşanacak olan teknik sorunlarda öncelikle Aile Hekimi, hizmet aldığı AHBS yazılım firması ile
irtibata geçmelidir. Çözüm sağlanamadığında ve süreçlerle alakalı durumlarda MRS Yardım Masasına
durumu iletebilirler.
MRS Yardım Masası irtibat; Tel: 0312-258-50-05, mail: mhrs@saglik.gov.tr

  
4818 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu