• https://www.facebook.com/groups/osahed/
  • OSAHED GENEL KURUL İLANI - 15/06/2021
  • Osmaniye Aile Hekimleri Derneği Genel Kurul İlanı Osmaniye Aile Hekimleri Derneği(OSAHED) 5. olağan seçimli genel kurulu 30.06.2021 tarihinde Seyir Tepe Restauran Karacalar Köyü Zorkun Yolu Merkez/Osmaniye adresinde Saat: 13:00 da yapilacaktır. Çoğunluk saglanamaması halinde 10.07.2021 da aynı Adreste saat:13:00 da yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur. OSAHED Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1 – Açılış ve yoklama, 2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi, 3 – Saygı duruşu, İstiklal Marşı 4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası, 7 – Yeni Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Delege asil ve yedek üyelerinin seçimi, 8 – Dilekler ve temenniler, 9 – Kapanış.

    Duyuru Arşivi

  • ALGISIZ TİN KİTABI ÇIKTI (AİLE HEKİMİ YAZAR İBRAHİM ALGAN )
  • Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi Prf.Dr.Nafiz BOZDEMİR Nobel Kitapevi ADANA  • Takvim
    Hava Durumu