• https://www.facebook.com/groups/osahed/
Gölge Etme Başka İhsan İstemez! AHEF

Gölge Etme Başka İhsan İstemez!

alt

Kamuoyuna, özellikle tüm Türkiye’de özveri ile hizmet veren aile hekimliği sisteminin ülkemizde uygulanmaya başlanmasından bu yana geçen 7 yılın sonunda bir türlü statüsü hala netleşmemiş 42000 aile hekimliği çalışanı ve 55 üye il derneğimizle temsiliyetinin ağırlığını omuzlarımızda hissettiğimiz ülke genelinde aktif hizmet veren 21000 aile hekimliği değerli meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Mevcut hükümetin sivil toplum kuruluşlarına verdiği önem üzerine çıkmış 17/2/2006 resmi gazete tarihli mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelikte yer aldığı üzere; görüş alma MADDE 6 - (2)“Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır” hükmü uyarınca AHEF olarak federasyonumuz kurullarında çalışmalar yapıp ilgili kurum ve kuruluşlarla en çok ta çalışanı olduğumuz Sağlık Bakanlığı ile paylaşımlarda bulunmaktayız. Aile hekimliği başlangıç sürecinden bu güne dek bir çok kez aile hekimliği kanun, yönetmelikleri ve sözleşmesi değişikliğe uğramış güncellemeler yapılmıştır. Aile hekimlerinin en büyük sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştık ve karar alma sürecinin içerisinde olmak için her türlü girişimlerde bulunduk. Alanla ilgili her türlü kurum ve kuruluşla görüşerek sahanın sesini ve taleplerini dile getirmeye çalıştık. Her defasında gerek il derneklerimiz gerek Federasyonumuz tarafından bu düzenlemelere sahanın sesini ulaştırma ve değişimlerin sorunsuz bir uygulama özlemimizi gidermesi amacıyla yaptığımız başvurular, hazırlayıp verdiğimiz dosyalar cevapsız kalmıştır. Umutlarımızın suya düştüğü nokta ise Bakanlık yetkilileri ile son aylarda artan telefon ve yüz yüze görüşme trafiğimizde çıkacak olan aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile ilgili taslak çalışmanın tarafımızla paylaşılacağı ve AHEF’in değerlendirmelerinin de çıkacak bu yeni mevzuatta yer alacağı ifade edilmesine rağmen uzun süredir bu taslak verilmemiştir. Ama asıl hayal kırıklığı çeşitli bahanelerle oyalanma durumumuz değil, 18.06.2012 tarihinde TBMM ‘ne sunulan kanun tasarısının aile hekimlerinin ülkemizdeki en geniş resmi temsilcisi olan AHEF ile paylaşılmamış olunması ve konudan bihaber olmamızdır.
18.06.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda aile hekimliği sistemi ile ilgili köklü değişiklikler ve uzmanlık eğitimi ile ilgili önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Ama ne yazık ki ne bu tasarı bizle paylaşılmış, ne bu konuda bizden bir çalışma talep edilmiştir. Hatta bakanlık ziyaretlerimizde kulak misafiri olduğumuz aile hekimleri uzmanlık eğitimi konulu toplantı salonuna yetkililerimiz alınmamıştır, konu hakkında tarafımıza açıklama yapılmamıştır. Bu konuda telefonlarımıza dahi cevap verilmemiştir.
Her ortamda sisteme karşı değil sistemin sağlıklı gelişmesi amaçlamış ve bunun için çalışmalar yürütmüş olan federasyonumuza yapılan bu tutumu hak etmediğimizi sahadaki 21 000 hekimin vebali ve sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyoruz. Amaç Federasyonumuzun düşürüldüğü durumdan ziyade haklarını savunmakla mükellef olduğumuz aile hekimleri hakkında alınan kararların sahanın sesi olmadan eksik kalacağıdır. Bu güne kadar yapılan düzenlemelerde aynı şekilde Bakanlık içerisinde sahadan bihaber bazı yetkililer mevzuat çalışmaları yapılmış, aile hekimleri ancak resmi gazetede yayınlandığında haberdar olmuştur. Aile hekimleri imzaya gitmiş, yayınlanmak üzere olan mevzuatlarda sembolik çalışmalara davet edilmiş; ama çalışmalar maalesef boşa gitmiştir. Bu önemli düzenlemelerden en basit bir örnekle bakanlık yetkilileri ve kamuoyunun dikkatini konunun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Örneğin yönetmelik çıkıyor tüm aile hekimlerine zorunlu jeneratör ve bazılarına ultrasound cihazı alma şartı getiriliyor. Birde bakıyorsunuz 6 ay sonra yönetmelik değiştirilmiş alanlar mağdur olmuş, bu ve bunun gibi sahanın sesi yoklanmadan yeterli altyapı çalışmaları yapılmadan çıkarılmış yönetmelik değiştirilmiş, ama nedense bunu hazırlayanlara bunun hesabı sorulmamış. Bir örnek te vatandaşımızın mevzuat kaynaklı eksik yada farklı hizmet almasıyla verelim. Değişen uygulama yönetmeliği ile Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) sınıflandırılmış durumda ve A sınıfı ASM’ye kayıtlı vatandaş defibrilatör cihazı bulundurulması zorunlu ASM de geçireceği kalp krizinden kurtulma ihtimali varken diğer sınıflarda bu cihaz bulunmadığından gelecek ambulansı beklemek zorunda, yani mevzuatta ki defekt ile vatandaşın en doğal anayasal hakkı olan eşit sağlık hizmetine ulaşması bile engellenmiş oluyor. Daha önemli bir örnek tüm memurlarda ilk 6 ay 3 saat olan süt izni aile hekimliği çalışanı 42000 kişi için 2,5 saattir. Bu nasıl bir mevzuat çalışmasıdır; tüm okullarda süt dağıtan ve bu sağlıklı çalışmayı desteklediğimiz sayın hükümet yetkililerine, aile hekimlerinin çocuklarının neden yarım saat daha süt emmesi gerektiğini açıklamaya davet ediyoruz yada bu mevzuatı saha ile dalga geçer gibi çıkaran bürokratları ülkedeki diğer çocuklardan daha az süt alan çocukların vicdan azabıyla baş başa bırakıp istifaya çağırıyoruz. Aynı durum babalık izninde ve birçok özlük hakkında yaşanmakta olup bu son düzenleme ile geleceğimiz hakkında fikrimiz alınmadan atılan adımlarla artık bir şeylerin düzeleceği umudumuzu karamsarlığa bırakmış ve gelinen noktayı kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiş bulunuyoruz.
Sözün özü, karamsarlık içinde kaybolan, umutsuz ve karanlık bir tablo yaşamak istemediğimizdir. Mevcut hükümetin ve Sağlık Bakanımızın en büyük başarısının Aile Hekimliği uygulaması olduğunun da farkındayız. Bunun da sağlıklı bir şekilde işlemesi herkesin en büyük temennisidir. O halde böyle güzel işleyen bir süreci birileri baltalamak istiyor. Birileri bizimle Sağlık Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmek istiyor. Sayın Bakanımızın iyi niyetinden hiç şüphemiz yoktur; şüphemiz ve kesin kanaatimiz çevresindeki bürokratlar topluluğundandır. Biz buradan sesimizi kamuoyunun yanında Sayın Bakan’a da duyurmak istiyoruz. Daha önceki görüşmelerimizde Sayın Bakanın bizimle ilgili iyi niyetine ve samimi yaklaşımlarına birçok kez şahit olduk. Sayın Bakanın bizimle ilgili düzenlemelerde karar mekanizmasının içinde olacağımıza dair bir çok kez söz aldık. O halde bizim gibi sayın bakanı da yanıltanlar; kandıranlar, aldatanlar var. Biz bunların oyununa gelmeyeceğiz. Sayın Bakan’ın bizim haklı seslenişimizi duyacağından da şüphemiz yoktur. Sahanın güçlü sesi AHEF’in seslenişi mutlaka duyulacaktır.

Saygılarımızla ve derin kaygılarımızla…
AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Satır içi resim 2Satır içi resim 1

  
4069 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu