• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AHEF THSK Başkanı ile ücret yönetmeliğini görüştü 11 ŞUBAT 2014

İLGİ haber LİNKİ: Ailehekimleri.net

AHEF THSK Başkanı Prof.Dr. Seçil ÖZKAN’ın daveti üzerine 10.02.2014 tarihinde bir görüşme yaptı. Görüşmede Aile Hekimlerine nöbet ve ücret yönetmeliği de konuşuldu. AHEF YK adına Başkan Dr.M.Girginer, 2.Başkanlar H.Uzun ve Dr. A.E.Eker ile YK üyeleri Dr. G.Şen, Dr. A.Yılmaz ve Dr. H.Ş. Atakan katılmışlardır. Kurum başkanımız dışında THSK yeni başkan yardımcısı Dr. Alev Yücel, başkan danışmanı Dr. Hülya Eskimergen Şirin ve Hukuk müşaviri Av. Hakan Bozkurt katılmışlardır.

Konuşmanın ilk kısımda Nöbetler konusu ele alındı. Nöbetlerle ilgili olarak ortada bir kanun maddesi gerçeği olduğu, bu kanun maddesi uyarınca ayda en az 8 saat hastanede, semt polkliniklerin de nöbet tutulması gerektiği iletilerek, bazı düzenlemeler yaptıklarını buna göre hastane yeşil alanlarında nöbet tutulacağı, tek başına bir hekimin nöbet tutmayacağı, nöbetlerin hafta içi akşam 16 da başlayıp gece 24 ü geçmeyeceği, hastanede nöbet tutan personelin (ki burası açık net değil) ayda 190 saat nöbeti geçtiğinde ancak 8 saat üzerinde nöbet yazılabileceği v.s AHEF Yönetimi tarafından anlatıldı.


Söz alan AHEF Yönetim Kurulu üyeleri her ne şartta ve kriterde olursa olsun, birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti çalışanlarının 2. Basamak sağlık kuruluşlarında veya bir başka alanda acil nöbeti tutmalarına karşı olduklarını belirterek, bu konu da hem bakanlığı hem de kurumu uyardıklarını yarın bir gün olabilecek eylem ve söylemlere karşı sahadan çıkacak yüksek sese, itirazlara ve eylemlere hazırlıklı olmaları gerektiği söylenmiş. Ayrıca bu uygulamanın gerekçesinin kimse tarafından net olarak bilinmediği, herhangi bir zorunlu ihtiyaç halinde aile hekimleri olarak elimizi taşın altına sokmaktan çekinilmeyeceği, ancak şu andaki şartlar ve söylemlere baktığımızda böyle bir durumun olmadığı bunun siyasal bir tercih olduğunu bu nedenle de hoş karşılanmadığını ve çok tepki doğurduğunu ilettilmiş. Eğer bu bir ülke sorunuysa tüm hekimlerin nöbete girmesi gerektiği, böyle bir karar durumda ise nöbet diye bir sorunun çok kısa sürede kalmayacağı YK tarafından söylenmiş. AHEF inGenelgeyi görme isteği hazır olmadığı gerekçesi ile geri çevrilmiş.

Daha sonra ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ilgili konulara geçildi,

THSK Kurum Başkanı ise; mali konularla ilgili, geriye gidişin ve hak kayıplarının farkında olduğunu, bir cebimizden alıp diğer cebimize koyma şeklinde bir ödeme modelini kendisinin de kabul etmediğini bu nedenle ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde mali kısımlarla ilgili herhangi bir katsayı değişikliği yapmayı düşünmediklerini, temel maaşlara gelen zamlarla birlikte cüzi bir miktar artış olacağını söyledi.

Ayrıca kısaca kanser taramaları dediğimiz periyodik sağlık muayeneleri kapsamında yapılacak taramalarla ilgili kısımda yapılacak olan pozitif performans adı altında bir ödeme olmayacağını, Performans dan bağımsız bir şekilde yapılmasını düşündüklerini ifade etmiş.

AHEF Yönetim Kurulu üyeleri sözü alarak kanser taramaları ile ilgili olarak bazı malpraktis örnekleri vererek bu taramaların tek taraflı hekim sorumluluğunda yapılmasının ciddi hukuksal sorunlar yaratacağı, bu şekli ile yapılmasının sıkıntılar doğuracağını bu nedenle de saha da tepki gören bir uygulama olduğu ifade edilmiş. Vatandaşa kesinlikle bu anlamda kendi sağlık sorumluluğunun verilmesi gerektiği, taramasını yaptırmayan vatandaşın da sorumlu tutulması gerektiği söylenmiş ve bununla ilgili bir çalışma yapılması talep edildiği ifade edilmiş.

AHEF ayrıca Özlük hakları ile ilgili daha önce de yazılı ve sözlü sık sık dile getirdiği konuları tekrar sırasıyla iletmiş.

1-Sözleşme imzalayarak göreve başlayan Aile Hekimleri ve ASE tarafından kullanılmayan izin süreleri ile ilgili düzenleme yapılması

2-Kendisinin ve çocuğunun evlenmesi, eş, çocuk ve üst soyunun ölümlerde ve eşin doğum yapması halinde mazeret izni 7 gün izin

3-Kongre konferans seminer ler için belgelendirmek kaydı ile 5 gün izin verilir hükmü eklenmesi

4-ASE izinlerinde veya görevlendirmelerinde AH den onay alınması hükmü

5-Olağan denetimlerde 1 ay önceden bilgi verilmesi

6-Yeni açılacak sanal Asm lere 1 yıl tam cari ödenek

7-Tek çalışan AH ne 15 gün ücret kesintisi olmadan yıllık izin

8-Süt izni 6 aydan sonra da 2 saat olması ile ilgili düzenleme

9-Hizmet içi görevlendirmeler yılda 30 günü geçmeyecek

10-4000 nüfus üzerinde olan öncelikli gruplara ödeme yapılması(gebe, bebek, 65 yaş üstü gibi)

11-AH ne Ecza dolabı açma yetkisi verilecek

12-Seçimler için görevinden ayrılanlar seçilemediklerin de mevcut pozisyonlarına dönecekler

13-İkamet zorunluluğu kaldırılıyor/yok

14-Mobil hizmet ödemeleri için kişi sayısı ile birlikte ‘’km’’katsayısı geliyor

15-İlaç ve tıbbi malzeme tanıtımlarına verilen ceza puanı kalkıyor.

AHEF Yönetim Kurulu  üyesi ayrıca yeni kurum başkanının farklı bakış açısı ile konulara yaklaşımını gözlemlemiş yönetmelik çıkmadan konuların olmuş bitmiş olarak algılanmaması uyarısını da açıklamalarında ifade etmiş.


Toplantı da ayrıca; Genelge yayınlanmadan Yozgat, Çanakkale, Ağrı ve Mersin illerinde yazılan/yazılmaya teşebbüs edilen nöbetler le ilgili bilgiler de verilmiş. 

Şırnak İlinde bir aile hekimi arkadaşımıza kaymakam ile yaşadığı sorunlar neticesinde yapılan denetimlerle (mobing yapılarak) hukuksuz olarak verilen 115 ceza puanına yapmış olduğumuz itirazlar ele alındı. Bu konunun bizler açısından bir referans olabilecek bir olay olduğu, iş güvencesinin pamuk ipliğine bağlı bulunduğunun bir göstergesi olması, istenildiği durumlarda yapılan mobinglerle, denetimlerle işimize son verilebileceği, ceza puanlarının üzerimizde demoklesin kılıcı gibi durmasının en büyük göstergelerinden birisi olması açısından çok önemsediği ifade edilmiş.

  
3618 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu