• https://www.facebook.com/groups/osahed/
Nüfus ve Coğrafi Yapısı Nedeniyle Kayıtlı Nüfusun Zorunlu Olarak Düşük Olduğu Yerler

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı ve 19’uncu maddesi birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı hükmünde nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerler için farklı katsayı ile ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede;

a)      İlçe merkezi, belde veya köyde tek aile hekimliğinin bulunması,

b)      İlçe merkezi, belde veya köyde bulunan aile hekimliği birimi başına düşen kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olması (sürekli göç verme, nüfus artışının olmaması sebepleriyle nüfusun zorunlu olarak düşük olması),

c)      Aile hekimliği biriminin bulunduğu belde veya köy aile sağlığı merkezinin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezine uzaklığının 15 km’nin üzerinde olması ve/veya ulaşım zorluğunun olması, ancak kara ile bağlantısı olmayan adalarda kilometre sınırının aranmaması,

d)     Entegre sağlık hizmeti sunulmaya yerleşim yeri olması,

e)      Yukarıdaki şartları tamamını karşılayan yerler için gerekçeli il teklifinin bulunması ve Bakanlıkça onaylanması,

Kriterlerinin tamamının esas alınması suretiyle tespit edilecek aile hekimliği birimlerinin ücretlendirilmesinde yönetmelikte belirtilen katsayının uygulanması, yukarıda belirtilen şartların ortadan kalkması durumunda farklı katsayı uygulanmasına son verileceği belirlenmiştir.

İlgili link:http://www.adanasm.gov.tr/haber_detay.asp?haberID=655

Bu durumda olan aile hekimlerimizin aile ve toplum sağlığı sube müdürlüğümüzle durumları hakkında iletişime geçmeleri gerekmektedir.

  
9613 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu