• https://www.facebook.com/groups/osahed/

AİLE HEKİMLİĞİ HABERLER DOSYASI

AİLE HEKİMLİĞİ HABERLERİ:


06.04.2009-Aile hekimleri dahiliyecilerden daha mı iyi?

07.02.2009-Aile Hekimliğinde Doktor Hasta İletişimi ve Önemİ

09.04.2009-Osmaniye, Aile Hekimliği Uygulamasında Örnek İl  

08.06.2009 Hasta ile sağlık çalışanlarının hakları ve güvenliği arasında denge mümkün mü? DOÇ.DR.MEDAİM YANIK

08.06.2009 Evde bakım hizmetlerine bakış DR.ETEM ALNIGENİŞ 

08.06.2009-Lider hekim olabilmek DOÇ.DR.FAİK ÇELİK 

17.09.2007 İyi İnsan ve İyi Hekim Olabilmek 

02.12.2008Tıbbi müdahale yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin ceza hukuku bakımından sonuçları PRF.DR.İZZET ÖZGENÇ

Diyette başarıya götüren stratejiler

Medibilgi: Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

Periyodik sağlık kontrolleri kişiye özel olmalı

 

Takvim
Hava Durumu