• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Anasayfa

26.OCAK 2016 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI: TÜRKİYENİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİ toplantısına AHEF ve OSAHED'i Başkanımız Yusuf Başak Temsil etmişlerdir. Toplantıda AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) proje komisyonu olarak Aile Hekimliği ve Osmaniye Aile Hekimleri derneğimizin yürüttüğü Sağlıklı gençlik projesi sunumunu yaptılar.
29.01.2016
Trabzon Aile Hekimleri Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Hakan UZUN tarafından " Ehliyet Raporları Kapsamlı Algoritması" yayınlandı. 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” incelenerek, oluşturulan algoritmanın aile hekimlerine faydalı olacağını düşünüyoruz.
29.01.2016
Osmaniye Aile Hekimleri Derneği 2009 yılında kurduk. O zamandan beri bir sivil toplum örgütü olarak birçok sosyal projeye katkıda bulunduk. AHEF (Aile Hekimleri Federasyonu) bünyesindeki tüm komisyonlarda ve çalışmalarda aktif rol aldık. Kendi ilimizde birçok sosyal organizasyon yaptık. Bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak topluma ne verebiliriz, ne faydamız olabilir diye düşündük. Bunun için ''HEKİMLERİMİZLE SAĞLIKLI GENÇLİK SAĞLIKLI EĞİTİM PROJESİ'' ni hazırladık. Projemiz İçişleri Bakanlığı Dernekler dairesi başkanlığınca büyük ilgi görerek onaylandı. proje Ortaklarımız Çukurova üniversitesi ABD. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü dür.Bizleri destekleyen başta aile hekimi arkadaşlarımız olmak üzere tüm kurumlarımızın güzide amirleri ,okul yöneticilerimiz ile Gençlik kamı yöneticileri ile spor kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür eder saygılar sunarız. OSAHED YÖNETİM KURULU
10.09.2015
2.Konferansımızı da verdik..
29.01.2016
22.11.2015 Şehit Adil Karagöz Anadolu Lisesinde 3. Proje egitim konferansi basladi.egitimlere devam ediyoruz
29.01.2016
Sosyal organizasyon ve projeler komisyonu toplantıda İLİMİZİ TEMSİL ETTİK
29.01.2016
Dördüncü proje konferanslarimizida verdik
29.01.2016
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ'n de 5. Konferansımızıda verdik..
29.01.2016
17 Kasım 2015'te Cebelibereket Anadolu lisesi Konferans Salonunda İlk Eğitimimize Başladık.Eğitimimizde öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgisinin yüksek olması bizleri onurlandırdı..
29.01.2016
AHEF genel kurulunda Dernek Onursal Başkanımız Dr. Cengiz DAĞLARAŞTI Divan Başkanlığına seçilerek Genel kurulu Derneğimiz adına oturumu başarıla yönetmiştir. Başkanımız yapıtığı konuşmasında; Çok kıymetli aile hekimlerimiz, emektar fedakâr delegelerimiz; Öncelikle bizi divan başkanlığına uygun görmeniz sebebiyle teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum.Ayrıca bizleri destekleyen, kıymetli zamanlarını bizlerle paylaşan ailelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.. Ülkemiz üzerine büyük oyunların oynandığı bugünlerde birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem arz ettiğini hatırlatmak istiyorum.. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan, AHEF’imizin bayramı olan seçimli genel kuruluna hoş geldiniz. Değerli delegelerimiz; Bugün burada sadece AHEF’i yönetecek kişileri değil; aile hekimliğinin önümüzdeki yıllardaki yönünü çizecek ekibi de seçeceğiz.
29.01.2016
Ahef Başkanımız Sayın Gürsel Özer Winally haber sitesine verdiği röportaja öncelikle 2005 yılında Düzce de pilot olarak başlayan aile hekimliğinin geçiş sürecini anlatmakla başlamıştır. Halen 66 il derneğinin üye, 2 il derneğimizin üye olmak üzere olduğu ifade eden Gürsel Özer ;Sayın Akif Emre Eker' in dünyadaki aile hekimi uygulamaları ile ilgili çalışmasını aktararak röportajının devamında şunları söyledi : "Tüm birinci basamak işleyişini 5 maddelik kanunla sınırlı bırakmak hazırlanan yönetmelik ve genelgelerle yönetim anlayışı, keyfe keder bir yönetim anlayışıdır.
29.01.2016
İlgi bakanlık yazısı için
29.01.2016
AHEF’TEN CAN GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI Sağlıkta şiddetin en üst seviyeye ulaştığı bir meslektaşımızın daha şehit edildiği bir dönemi yaşamaktayız. Bugün Dr. Kamil FURTUN a yapılanların yarın bize yapılmayacağını kim garanti edebilir? Hayata geçirilemeyecek olan bir nöbet uygulaması için gece gündüz çalışanların hekimlerin öldürülmesi karşısında hiçbir ciddi adım atmamasını kabul edemiyoruz. Bizi can güvenliği sağlanamayacak ortamlarda çalışmaya zorlayanların saklamak istedikleri gerçekleri halkımızın da görmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm aile hekimlerinden 1 Haziran 2015 günü bu konudaki tepkilerini en kuvvetli şekilde ortaya koymalarını istiyoruz. Bizim 250 kuruşluk vefaya değil can güvenliğine ihtiyacımız vardır.
01.06.2015
Danıştay 5. Dairesi Aile Hekimlerinin farklı bir statüde görev yaptıklarını ifade etmiştir. Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevler dışında başka görev verilmesine olanak olmadığını açık olarak karara bağlamıştır. Bu hüküm çok önemli çünkü kanunda sınırları çizilmemiş ( en az-en fazla belli olmayan) ve imzalanan sözleşmelerle sınırları belirtilmeyen görevlerin ( Örnek: nöbetler gibi) ( bakınız imzaladığınız sözleşme metinleri; 2005 yılı sözleşme metni, 2010 yılı sözleşme metni ile 2015 yılı sözleşme metinlerini karşılaştırınız ) verilmesinin olanaklı olmadığını Danıştay 5. Dairesi ifade etmiştir.
01.04.2015
AHEF YK 13 MARTTA İŞ BIRAKMA KARARI ALDI:
05.03.2015
Sağlık Teşkilatındaki mevzuat boşluğu artık sistemi tehdit boyutundan, yıkım boyutuna geçmektedir. Daha önce bu konuda yazılan onca yazıya rağmen bırakın sorunu çözmeyi, daha da karmaşık hale getirmekten ileriye gitmeyen mevzuat metinleri hazırlanmaktadır. Yıllardır mevzuat dışı çalıştırılan Toplum Sağlığı Merkezlerinin sorununa dolayısı ile de 1. Basamağın sorunlarına çözüm olması beklenen son yönetmelik var olan durumu daha da karmaşık hale getirmektedir Yıllardır dile getiriyoruz koskoca birinci basamak sağlık hizmetleri 3’ ü amaç, yürürlük, amaç, kapsam maddeleri olmak üzere 10 maddelik kanunla yönetilmeye çalışılıyor.
05.03.2015
UEMO - Avrupa Aile Hekimleri Birliği Genel Konseyi, Aİle Hekimlerinin acil nöbeti görevi değildir dedi:
05.03.2015
27 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması"na dair yönetmelik, eski "Evde Sağlık Hizmetleri Yönergesiyle " karşılaştırmalı hali AHEF Hukuk Komisyonu Koordinatörü Dr. Hakan UZUN tarafından yorumlandı. AHEF 2. Başkanı Dr. Hakan UZUN, bu yönetmeliğin, Aile Hekimliği Kanunu'na aykırılıklar taşıdığını söyleyerek, bazı maddelerinin iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
05.03.2015
Aile Hekimleri Derneklerinin iş bırakma kararının hukuki geçerliliği; 04.12.2013 tarihinde yapılan iş bırakma eylemi nedeni ile görev yerinde bulunmayan bir aile hekimi hakkında verilen ihtar puanı cezasının Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014 / 605 Esas ve 1677 Karar sayılı 25.12.2014 tarihli kararı ile iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararın aile hekimleri yönünden çok önemli bir yönü bulunmaktadır. Karar metninde,
05.03.2015
TTB’ nin, 04.12.2013 tarihinde aldığı 1 (gün) iş bırakma eylemi sonucunda, idarenin "işe gelmemekten" 5 ceza puanı vermesi üzere açılan davada, bakanlığın derneklerin iş bırakma kararı alamayacağını savunmasına karşın mahkeme, davacının üyesi olduğu derneklerin yetkili kurullarınca alınan karara uyarak aile hekimleri hakkında verilen 5 ceza puanını iptal etmiştir
05.03.2015
 3  ...
http://www.acilafet.gov.tr/yasama-yol-ver/

 

 

 

   

          

   Check Google Page Rank

 

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Saat
Hava Durumu