• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Anasayfa

TTB’ nin, 04.12.2013 tarihinde aldığı 1 (gün) iş bırakma eylemi sonucunda, idarenin "işe gelmemekten" 5 ceza puanı vermesi üzere açılan davada, bakanlığın derneklerin iş bırakma kararı alamayacağını savunmasına karşın mahkeme, davacının üyesi olduğu derneklerin yetkili kurullarınca alınan karara uyarak aile hekimleri hakkında verilen 5 ceza puanını iptal etmiştir
05.03.2015
Anayasa Mahkemesinin 2014 / 82 Esas ve 143 Karar sayılı 11.09.2014 tarihli kararı ile 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanununun 8. maddesinin ikinci fıkrasının"Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar..." ve "...Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." bölümlerinin "sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı" yönünden Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verilmiştir. Buna göre izin kullanan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ödemelerinde kesinti yapılması durumunda, bu kesintilerin geriye iadesi için örnek dilekçe formatı aşağıda yayınlanmıştır. Bilgilerinize..
05.03.2015
21.07.2010 tarih ve 27646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğin 3. maddesinin 3. fıkrasında bulunan, “…sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı...” hükmü Danıştay 15. Dairesinin 2013 / 2799 Esas ve 2014 / 3695 Karar sayılı 14.05.2014 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca mahkeme kararları derhal uygulanır. Anılan nedenlerle aile hekimliği hizmet süresince 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek 12. maddesi uyarınca yapılmış olan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları nedeni ile prim ödemelerinin yarısının, yasal faiziyle geri ödenmesi için hazırladığımız örnek dilekçe ektedir. Bilgilerinize..
05.03.2015
30 Ağustos Zaferi’nin” 92.yıl dönümünü Milletçe Yeni bir Türkiye Yolunda birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile Türk Milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ıspatlamıştır.Dün olduğu gibi bu gün de Milletimiz, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetin sorumluluğunun idraki içinde, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.
29.08.2014
12.08.2014
Aile hekimlerimize Nöbet genelgesi 09.04.2014 tarihinde yayınlanmıştır.Ayrıntılar için
10.04.2014
ASM lerimizin heyıl vermek zorunda oldukları Atık beyanları için son 30 mart son.Ağır cezai yaptırımı vardır.Ekte Atık beyanı ve planı için klavuz ve linkler bulunmaktadır.
20.03.2014
AHEF 14 MART BİLDİRİSİ Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak, 14 Mart Tıp Bayramı haftasını, ülkemizde Aile Hekimliği Uygulamasının daha iyiye gidebilmesi için sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin ortaya konulabileceği bir hafta olarak görüyoruz. Bunun için 1-2 Mart 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen, AHEF-Başkanlar toplantısında çıkan sonuçları değerlendirerek,
07.03.2014
AHEF THSK Başkanı Prof.Dr. Seçil ÖZKAN’ın daveti üzerine 10.02.2014 tarihinde bir görüşme yaptı. Görüşmede Aile Hekimlerine nöbet ve ücret yönetmeliği de konuşuldu. AHEF YK adına Başkan Dr.M.Girginer, 2.Başkanlar H.Uzun ve Dr. A.E.Eker ile YK üyeleri Dr. G.Şen, Dr. A.Yılmaz ve Dr. H.Ş. Atakan katılmışlardır. Kurum başkanımız dışında THSK yeni başkan yardımcısı Dr. Alev Yücel, başkan danışmanı Dr. Hülya Eskimergen Şirin ve Hukuk müşaviri Av. Hakan Bozkurt katılmışlardır.
12.02.2014
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALKSAĞLIĞI KURUMUMUZUN 31.01.2014 TARİHLİ ASMLERİMİZİN KAMU KURUMU OLDUĞUNA DAİR YAZIMIZ
05.02.2014
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon’u uyarıyor. AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLİYOR 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı büyük umutlar ile kamuoyuna Açıklanırken 4 hedefi ortaya konmuştur. Bunlar; tüm hastanelerin tek çatı altında toplanarak idari ve mali özerkliğe kavuşturulması, Aile Hekimliği ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi, Sağlık Bakanlığının doğrudan hizmet sunan bir yapıdan ayrılarak planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmek üzere yeniden yapılandırılması ve Genel Sağlık Sigortasının kurulmasıdır.
02.12.2013
30 kasım2013 cumartesi(bu hafta sonu) öğleden sonra saat 15.00 da Osmaniye Serhat Lok.toplantı salonunda '' Aile hekimliğinde son gelişmeler ve OSAHED konulu toplantımız var'' katılımın yüksek olmasını bekliyor ve mazeret kabul etmiyoruz. Artık mesleğimize sahip çıkma zamanı:..
25.11.2013
AİLE HEKİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ORADAYDIK...
25.11.2013
OSAHED OLARAK 23 KASIMDA ANKARADAYIZ 23 KASIMA DAVET AHEF YK DİĞER STK`LARI 23 KASIMA DAVET ETTİ: 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul'da yapılan AHEF Yönetim Kurulu toplantısında, 23 Kasım 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmasına, illerdeki üye derneklerin üyelerinin basın açıklamasına katılımının sağlanmasına, bu eylem için düzenleme kurulu oluşturulmasına, gerekli izinleri alması için bu kurulun yetkilendirilmesine, eylem için TTB, TAHUD, İSTAHED, ASMED, İSTASED, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen' e davet yazısı gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. AHEF YÖNETİM KURULU
21.11.2013
AHEF THSK BAŞKANINI ZİYARET EDEREK YENİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ`NİN SAHADA OLUŞTURDUĞU TEPKİLERİ İLETTİ
05.11.2013
TÜM AİLE HEKİMİ ARKADAŞLARIMIZA ÖNEMLE HATIRLATIRIZ...BİLİNDİĞİ ÜZERE BUGÜNLERDE YOĞUN OLARAK ÖĞRENCİ VE SPORCULARDAN SPOR YAPMASI YÖNÜNDEN SAĞLIK AÇISINDAN SAKINCA YOKTUR...içerikli rapor formları gelmektedir.Spor bakanlığı spor genel müdürlüğü sağlık işleri dairesindeki spor kartı dokumanını doldurmadan-ailenin dolduracağı kısımları doldurtmadan ve gerekli gördüğünüz konsultasyonları istemeden rapor vermeyelim.ortalama 1000 kayıtlı çocuğumuz var.1/1000 bile olsa riskiniz malpraktis açısından %100 olmuş oluyor.dokumanın linki: İÇİN
01.10.2013
AHEF GÜNEY İLLERİ AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ TOPLULUĞU Topluluk 14 Eylül 2013 tarihinde 3. toplantısını yapmıştır. Toplantı Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği ev sahipliğinde yapılmıştır.
27.09.2013
Değerli Arkadaşlar, 20.08.2013 te bazı sendika ve STÖ' ler ile birlikte AHEF'in de görüşleri alınmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve yeni çıkartılmak istenen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağı için hafta sonu Ankara'da toplantılar yapıldı. Cumartesi günü daha önce yeni yönetmelik için çalışmalarda bulunmuş arkadaşlarımız ile taslağı değerlendirip, sahadan gelen önerilerle birlikte itirazlarımızın oluşturulduğu rapor hazırlandı. Pazar günü ise Başkanlar toplantısı ile yapılacaklara oy birliği ile karar verilerek, Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek kırmızı çizgi olarak, asla kabul etmeyeceğimiz maddeleri içeren ve daha etkili olabilmesi için sağlık ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile de paylaşılacak resmi rapor ve basına iletilecek Deklarasyon Metni hazırlanmıştır. AHEF Başkanlar Meclisi tarafından hazırlanan Deklarasyon Basın Duyurusu ve taslak üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmayı takdirlerinize sunuyoruz.
11.09.2013
OSMANİYE AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ Basın açıklaması: 19 Temmuz Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile aile hekimlerinin ikinci basamakta acil servislerde görevlendirilmesinin yeniden düzenlenmesi kabul edilemez
01.08.2013
AHEF Üye İl Dernekleri Başkanlar Toplantısı yapıldı işte sonuç bildirgesi... TOPLANTI TARİHİ : 27.07.2013 TOPLANTI YERİ : ANKARA/ GÜRKENT OTEL
29.07.2013
 4  ...
http://www.acilafet.gov.tr/yasama-yol-ver/

 

 

 

   

          

   Check Google Page Rank

 

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat
Hava Durumu