• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Anasayfa

Değerli Meslektaşlarım, Talebimiz üzerine bakanlıkça hazırlanan MHRS için cetvel tanımlama kılavuzu ekte sunulmuştur. Saygılarımla.. Burak KORKMAZ AHEF BİLİŞİM KOMİSYONU GENEL SEKRETERİ
05.07.2013
Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan hekimlerdir Ülkemiz, aile hekimliği uygulamasına geçerken, hekim sayısı hesaplanamadığı için, kamu hastaneler birliği çatısı altındaki hastanelerdeki acil hekimi sorunu, belediyelerde yeterli hekim olmadığı için defin ruhsatı sorunu, Adalet bakanlığında yeterli hekim olmadığı için adli hekimlik hizmetleri sorunu ve en son olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerine getirilen iş yeri hekimi çalıştırma sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunları yaratanlar Aile Hekimleri değildir...Kanunları çıkartırken elindeki hekim iş gücü sayısını hesaplayamayanlar, bu sorunları yaratanlardır...
01.07.2013
evre müdürlüğünce yapılan denetimlerde ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI istenmektedir.Bu plana göre personelin 3 er aylık periyotlarla eğitimden geçirilmesi önemlidir.Ayrıca ulusal atık taşıma formu ile atık tasıma firmasına teslim edilmesi gerekmektedir.önemle duyurulur.iLGİ FORM EKTEDİR.
25.06.2013
Maliye bakanlığı gelir idaresinden sağlık bakanlığına gelen görüş yazısına göre Damga vergisi matrahının;maaşların sabit ve bilirli olan kısmından (1000 kişiye kadar olan kısım+asm gider yardımı+gelişmişlik katsayısı)hesaplanıp kesilmesi gerekirken tümünden hesaplandığı ,fazla hesaplanan damga vergisinin hesaplanarak ve 15.06.2012 tarihli yasaya göre de 15.06.2012 den sonraki maaşlardan hesaplanan kısmında tamamının iade edilecegi belirtilmiştir.ilgili yazılar için;
12.06.2013
İl çevre müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde: Aile sağlığı merkezlerimizin orta sınıf atık üreticisioldukları gerekçesiyle, tıbbi atıklarını Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ile vesmed firmasına teslim etmeleri gerekmektedir.Bu konda Sağlık bakanlığından görüş gelinceye kadar Çevre müdürlüğünce yapılacak denetimlerdeaile hekimlerimizin cezai yaptırımlara uğramamaları için bu formu çevre müdürlüklerinden teminetmeleri gerekmektedir.
31.05.2013
AHEF Güney illeri aile hekimleri dernekleri topluluğu Osmaniye aile hekimleri derneğimizin organizasyonunda osmaniyemizde 26.05.2013 te kurulmuştur.
29.05.2013
01.01.2014 e kadar defibrilatörler temin edilecek . Akınacak defibrilatör için ek Yazıdaki kriterlere dikkat edilecektir.
27.05.2013
Tüm ASM lerimizin 1 temmuz 2013 tarihine kadar risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu vardır.TTB istanbul hukuk bürosunun duyurusu ektedir.ASM lerimizin 15 haziran 2013 e kadar derneğimizin risk değerlendirmesi için alacağı teklifler ve bunların değerlendirmesi için derneğimiz duyurularını takip etmesi önemle duyurulur.
23.05.2013
AHEF, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı`nı makamında ziyaret etti. AHEF yönetim kurulu olarak hem hayırlı olsun ziyareti, hem de gündemdeki konuları görüşmek üzere 16.05.2013 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sayın Turan Buzgan’ı makamında ziyaret ettik
17.05.2013
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve DÜNYA AİLE HEKİMLERİ GÜNÜMÜZÜ kutlarız OSAHED Yönetim Kurulu
16.05.2013
6331 sayılı Yasa’nın pek çok hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanı bulunan işyerlerinde tehlikelerin belirlenip, risklerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda alınacak önlemlerle risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gerekli çalışmaların belli aralıklarla yenilenmesi gereklidir.
09.05.2013
AİLE HEKİMLİĞİ SÜREC VE SORUNLARI TOPLANTISI 02.04.2013 tarihinde: Osmaniye Halk Sağlığı Müdürümüz, Müdür yardımcımız ve sube müdürlerimiz; Sağlık sen yönetim kurulu ile Osmaniye Aile hekimleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Denetimlerde sorun yaşayan Merkez, İlçe ve köy ASM lerimizden Aile hekimlerimizin katılımları ile 19.00 dan 23.00 a kadar süren yoğun görüşmeler yapıldı.
04.04.2013
Ülkemizde aile hekimlerinin, sevk zincirinin iyi işlemediğinden kaynaklı bazı sorunları olduğunu belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Dr. Akif Emre Eker, zincirin çalışması için Aile Hekimleri başına düşen kayıtlı nüfusun yarı yarıya azalması, her bireyin yılda en az 2 kez periyodik sağlık muayeneleri kapsamanda aile hekimine muayene olma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini söyledi.
28.03.2013
Değerli Arkadaşlar, Yeni uygulama yönetmeliğinin yayınlanmasıyla 25.01.2013 tarihinden itibaren AHEF Hukuk Komisyonu Yürütme Kurulu ;AHEF Hukuk Komisyonu il temsilcilerine göndermiş olduğu e-maillerle yeni aile hekimliği uygulama yönetmeliğine itiraz edilecek maddeler ve gerekçeleri konusundaki çalışmasını, tüm illerden gelen geri bildirimleri alarak başlamıştır.
28.03.2013
Sayı: 19.03.2012 Konu: Performans Uygulaması hk. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞINA Sağlık-Net sistemi; Bakanlığımızın bilgiye dayalı bir yönetim anlayışının temelini oluşturan yapıtaşı olup, önceden kullanılmakta olan ve içerisinde çoğunlukla veri değil, verilerden elde edilmiş bilgiler içeren, aralarında ortak bir standart bulunmayan ve yeniden kullanımları oldukça zor olan formlar yerine, Minimum Sağlık Veri Setleri formunda toplanıp, zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre bu verilerden yeni bilgi ve anlam çıkarmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Ancak Federasyonumuza bağlı üye derneklerden yönetim kurulumuza gelen geri bildirimlerde söz konusu sistem hakkında Halk Sağlığı Müdürlükleri ,Yataklı Tedavi kurumları ve Aile Hekimlerinin yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır.
26.03.2013
AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve AHEF Hukuk Komisyonu ortak çalışması ile oluşturulan aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile ilgili, akla takılan soruları, uygulama ve mantık hatalarını bilgi edinme yasası çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı'na sordu.
26.03.2013
ÖNEMLİ DUYURU::::TIBBİ ATIK BEYAN SİSTEMİ ARKADAŞLAR SAĞLIK OCAKLARI VERİ GİRİŞİ DÜZENLEMESİ DE YAPILDI 30 MARTA KADAR BEYANNAMENİZİ VERİN...CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYIN.. Arkadaşlar ilgi 07.01.2013 osmaniye valiliği yazısına göre 2013 marta kadar tıbbi atık beyan sistemine başvuru yapıp tıbbi atıkları beyan etmemiz lazım... bunun için http://online.cevre.gov.tr/ adresinden asm kayıdını yapıp başvuru formunu çıkarıp çevre müdürlüğüne gönderelim... http://online.cevre.gov.tr/ online.cevre.gov.tr
25.03.2013
AHEF KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU AİLE HEKİMLİĞİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR SINIFLAMA NEDEN TERCİH EDİLMEDİ VE AİLE HEKİMLERİNİN ÖNERİLERİ Türkiye’de aile hekimliği nispeten yeni başlayan ve hızla gelişmekte olan bir tıp disiplinidir. Tüm iller de 2010 yılı sonunda Aile Hekimliğine geçilmiş ve ülkemizdeki tüm ilgili kurum ve kuruluşlar aile hekimliği uygulamasının kalitesinin arttırılması için kendi bakış açıları doğrultusunda çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ülkemizde yaşayan insanların daha kaliteli bir birinci basamak sağlık hizmeti almaları yüksek hızlı gelişmekte olan ülkemizin kaçınılmaz bir bileşenidir. Aile hekimliği uygulamasına farklı açılardan bakan kurum ve kuruluşların, uygulamanın kalitesini farklı şekilde algılamaları ve kaliteye etki eden farklı faktörleri farklı şekilde önceliklendirmeleri ve uygulamanın altını farklı şekilde doldurmalarına neden olmaktadır.
19.03.2013
AHEF 2 Yıl Önce Aile Hekimliğinde Kaliteyi Arttırmak İçin Getirilen Sınıflamanın Etkilerini Araştırıyor... AHEF ülkemizde Aile Hekimliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.Bunlardan biride kalite geliştirme çalışmalarıdır.Sağlık Bakanlığı aile hekimliğinde kaliteyi arttırmak için yaklaşık 2 yıl kadar önce Aile Hekimliğine Sınıflama sistemi getirdi.AHEF,sınıflamanın aile hekimliğine etkilerini belirleyebilmek,aile hekimlerinin tepkilerini ortaya koymak için bir anket çalışması yaptı.Bu sonuçlar ile AHEF in elde ettiği Aralık-2012 rakamları değerlendirilerek önümüzdeki günlerde bir değerlendirme raporu yayınlanacak ve kalitenin arttırılması için aile hekimlerinin önerileri sunulacaktır.
12.03.2013
11.03.2013
 5  ...
http://www.acilafet.gov.tr/yasama-yol-ver/

 

 

 

   

          

   Check Google Page Rank

 

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.226332.3555
Euro34.840934.9806
Saat
Hava Durumu