• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Anasayfa

6331 sayılı Yasa’nın pek çok hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanı bulunan işyerlerinde tehlikelerin belirlenip, risklerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda alınacak önlemlerle risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gerekli çalışmaların belli aralıklarla yenilenmesi gereklidir.
09.05.2013
AİLE HEKİMLİĞİ SÜREC VE SORUNLARI TOPLANTISI 02.04.2013 tarihinde: Osmaniye Halk Sağlığı Müdürümüz, Müdür yardımcımız ve sube müdürlerimiz; Sağlık sen yönetim kurulu ile Osmaniye Aile hekimleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Denetimlerde sorun yaşayan Merkez, İlçe ve köy ASM lerimizden Aile hekimlerimizin katılımları ile 19.00 dan 23.00 a kadar süren yoğun görüşmeler yapıldı.
04.04.2013
Ülkemizde aile hekimlerinin, sevk zincirinin iyi işlemediğinden kaynaklı bazı sorunları olduğunu belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Dr. Akif Emre Eker, zincirin çalışması için Aile Hekimleri başına düşen kayıtlı nüfusun yarı yarıya azalması, her bireyin yılda en az 2 kez periyodik sağlık muayeneleri kapsamanda aile hekimine muayene olma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini söyledi.
28.03.2013
Değerli Arkadaşlar, Yeni uygulama yönetmeliğinin yayınlanmasıyla 25.01.2013 tarihinden itibaren AHEF Hukuk Komisyonu Yürütme Kurulu ;AHEF Hukuk Komisyonu il temsilcilerine göndermiş olduğu e-maillerle yeni aile hekimliği uygulama yönetmeliğine itiraz edilecek maddeler ve gerekçeleri konusundaki çalışmasını, tüm illerden gelen geri bildirimleri alarak başlamıştır.
28.03.2013
Sayı: 19.03.2012 Konu: Performans Uygulaması hk. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞINA Sağlık-Net sistemi; Bakanlığımızın bilgiye dayalı bir yönetim anlayışının temelini oluşturan yapıtaşı olup, önceden kullanılmakta olan ve içerisinde çoğunlukla veri değil, verilerden elde edilmiş bilgiler içeren, aralarında ortak bir standart bulunmayan ve yeniden kullanımları oldukça zor olan formlar yerine, Minimum Sağlık Veri Setleri formunda toplanıp, zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre bu verilerden yeni bilgi ve anlam çıkarmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Ancak Federasyonumuza bağlı üye derneklerden yönetim kurulumuza gelen geri bildirimlerde söz konusu sistem hakkında Halk Sağlığı Müdürlükleri ,Yataklı Tedavi kurumları ve Aile Hekimlerinin yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır.
26.03.2013
AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve AHEF Hukuk Komisyonu ortak çalışması ile oluşturulan aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile ilgili, akla takılan soruları, uygulama ve mantık hatalarını bilgi edinme yasası çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı'na sordu.
26.03.2013
ÖNEMLİ DUYURU::::TIBBİ ATIK BEYAN SİSTEMİ ARKADAŞLAR SAĞLIK OCAKLARI VERİ GİRİŞİ DÜZENLEMESİ DE YAPILDI 30 MARTA KADAR BEYANNAMENİZİ VERİN...CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYIN.. Arkadaşlar ilgi 07.01.2013 osmaniye valiliği yazısına göre 2013 marta kadar tıbbi atık beyan sistemine başvuru yapıp tıbbi atıkları beyan etmemiz lazım... bunun için http://online.cevre.gov.tr/ adresinden asm kayıdını yapıp başvuru formunu çıkarıp çevre müdürlüğüne gönderelim... http://online.cevre.gov.tr/ online.cevre.gov.tr
25.03.2013
AHEF KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU AİLE HEKİMLİĞİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR SINIFLAMA NEDEN TERCİH EDİLMEDİ VE AİLE HEKİMLERİNİN ÖNERİLERİ Türkiye’de aile hekimliği nispeten yeni başlayan ve hızla gelişmekte olan bir tıp disiplinidir. Tüm iller de 2010 yılı sonunda Aile Hekimliğine geçilmiş ve ülkemizdeki tüm ilgili kurum ve kuruluşlar aile hekimliği uygulamasının kalitesinin arttırılması için kendi bakış açıları doğrultusunda çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ülkemizde yaşayan insanların daha kaliteli bir birinci basamak sağlık hizmeti almaları yüksek hızlı gelişmekte olan ülkemizin kaçınılmaz bir bileşenidir. Aile hekimliği uygulamasına farklı açılardan bakan kurum ve kuruluşların, uygulamanın kalitesini farklı şekilde algılamaları ve kaliteye etki eden farklı faktörleri farklı şekilde önceliklendirmeleri ve uygulamanın altını farklı şekilde doldurmalarına neden olmaktadır.
19.03.2013
AHEF 2 Yıl Önce Aile Hekimliğinde Kaliteyi Arttırmak İçin Getirilen Sınıflamanın Etkilerini Araştırıyor... AHEF ülkemizde Aile Hekimliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.Bunlardan biride kalite geliştirme çalışmalarıdır.Sağlık Bakanlığı aile hekimliğinde kaliteyi arttırmak için yaklaşık 2 yıl kadar önce Aile Hekimliğine Sınıflama sistemi getirdi.AHEF,sınıflamanın aile hekimliğine etkilerini belirleyebilmek,aile hekimlerinin tepkilerini ortaya koymak için bir anket çalışması yaptı.Bu sonuçlar ile AHEF in elde ettiği Aralık-2012 rakamları değerlendirilerek önümüzdeki günlerde bir değerlendirme raporu yayınlanacak ve kalitenin arttırılması için aile hekimlerinin önerileri sunulacaktır.
12.03.2013
11.03.2013
Sevgili Meslektaşlarım, 14 Mart Tıp bayramınız kutlu olsun… Sağlık sistemi… Her 14 Mart bir umuttur… Sağlık hakkı… Her 14 Mart bir umuttur… Hekimler… Her 14 Mart bir umuttur… Umutlarımızın Yeşerdiği 14 Martlara… DR.M.BENGÜ İMADOĞLU(BAŞLAMIŞLI) OSMANİYE-ADANA TABİP ODASI OSMANİYE TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI'na Tüm Aile Hekimlerimiz davetlidir.
08.03.2013
STRAAHEF 2 çalıştayında,; Aile hekimliği sürecinde özlük haklarımızı korumak, sahadaki sorunları çözmek amacı ileeylem planı yapma kararları alındı. Stratejik eylem çalışma grubu oluşturuldu.
05.03.2013
eğerli Arkadaşlar, AHEF Hukuk Mevzuat Komisyonu ve Yürütme Kurulu çalışmaları ve AHEF Yönetim Kurulunun onayı ile Hukuk Büromuz marifetiyle Aşağıdaki konularda davalar açılmıştır. Ayrıca Uygulama yönetmeliği ile ilgili çalışmalarımızın son aşamasına gelinmiştir.
26.02.2013
AHEF'İN TSM YÖNETMELİK ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASININ
26.02.2013
Sağlık bakanlığının son yaptığı çalışmaya göre günlük poliklinink verilerini sağlık nete düzenli göndermeyen Aile Hekimleri hakkında ceza puanı işlemlerine başlayacağı duyumu alınmıştır.önemle duyurulur.
26.02.2013
Arkadaşlar, Spor yapmak için sağlık raporu almaya gelen hastalarınızla ilgili olarak T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı bir yazı yayınladı. Yazı ektedir.
15.02.2013
9 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 Sağlık Bakanlığından:MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
07.02.2013
Ahef Ahuzem Raporu, Bir Çalıştayla Hazırlandı... Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi Türkiye’de aile hekimliği uygulamasına geçilirken geçiş dönemi eğitimleri yapılmış ve halen de devam etmektedir. Ülkemizde Aile Hekimliği geçiş dönemi eğitimleri iki temel etaba ayrılmıştır. Bunlardan ilki 1. Aşama Uyum Eğitimleri, diğeri ise 2. Aşama Klinik Eğitimlerdir. Birinci aşama eğitimleri Aile Hekimliği disiplini ile ilgili temel kavramları ve felsefesini içerirken, ikinci aşama eğitimleri aile hekimliği uygulamasına farklı alanlardan gelen hekimlerin benzer klinik bilgiye sahip olmalarını amaçlamaktadır.AHUZEM eğitimleri bahsi geçen ikinci aşama eğitimlerini ifade etmektedir.
07.02.2013
İŞ KAZALARINI ÖNLEYECEK DÜZENLEMELERE KARŞI ÇIKMAK CİNAYETTİR ! Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon’u işe giriş muayeneleri için getirilen yeni düzenlemelerin iş güvenliği ve işçi sağlığı için tarihi bir adım olduğunu vurguluyor, karşı çıkanları ise işçi sağlığını riske atmamaları için sorumlu davranmaya davet ediyor. ‘’ILO’ya göre dünyada her yıl 2 milyondan fazla insan iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Yine ILO’ya göre her yıl 270 milyon insan iş kazaları ve 160 milyon insan ise meslek hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan sebeplerden dolayı zarara uğramaktadır.’’
01.02.2013
Eski bir sağlık bakanlığı bürokratı arkadaşım, yönetmelikler için görüşmeye başlamadan önce beni uyarmıştı. Sayın bakanın siyaseten iyi kötü bir bakış açısı mutlaka vardır, ancak her zaman onun elini kolunu Maliye bağlar. Ama asıl tehlike orta ve üst düzey bürokratlardır, onların bakış açısı çok farklıdır diye. Ve Eklemeişti... Yeni güç toplayan bir oluşumsunuz, farklısınız ve güçleniyorsunuz. Dikkatli olmak şartı ile bu durumda, özlük haklarınız söz konusu olduğunda, iyi meslek uygulamalarınız için, istemekten çekinmeyin çünkü ne koparırsanız kardır demişti. Şimdi şöyle bir geriye dönük bakıyorum. İstemlerimizin %30 u gerçekleşmiş. Oysa bize verilen en son mutabakat metninde bu oran % 50-60 civarındaydı. Şimdi %30 kazanımımız mı var? Yoksa %30 kaybımız mı? Bunun sorumlusu bizmiyiz, yoksa o bürokratik duruş mu? Bence ikinci şıklar doğru... Neden diye soran olacak elbet!
31.01.2013
 5  ...
http://www.acilafet.gov.tr/yasama-yol-ver/

 

   

          

   Check Google Page Rank

 

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.39337.4229
Euro8.99819.0341
Saat
Hava Durumu